Inschrijfperiode Aanjaagbudget geopend

Deel dit artikel
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

De inzendtermijn van het aanjaagbudget voor 2017 is gestart. Tot en met 16 maart kunnen alle inwoners, ondernemers en instellingen voor de derde keer kans maken op een deel van het aanjaagbudget maatschappelijke initiatieven dat de gemeente hiervoor beschikbaar stelt. Dit jaar gaat het om een bedrag van € 200.000,-.

Heeft u een initiatief of idee dat bijdraagt aan de ontwikkeling van Meppel? Dien dan een aanvraag in via www.meppel.nl/aanjaagbudget of kom naar de inspiratiebijeenkomst op woensdag 8 februari.

Wat is het doel?

Sinds 2015 werkt het college voor vier jaar met een aanjaagbudget voor maatschappelijke initiatieven. Met dit budget wil het college iedereen (inwoners, ondernemers, en/of instellingen) stimuleren om met initiatieven te komen die op de één of andere manier een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de gemeente Meppel. In 2015 hebben 8 initiatieven gezamenlijk in totaal bijna € 75.000,- ontvangen.

In 2016 heeft de gemeente 52 initiatieven ontvangen. Een bedrag van € 180.640,- is verdeeld over 21 initiatieven. Wie mag een initiatief indienen? Inwoners, maatschappelijke partners, maatschappelijke instellingen, ondernemers/ bedrijven.

Wie beoordeelt de aanvragen?

Een onafhankelijke groep mensen uit onze samenleving beoordeelt de initiatieven. Zij beoordelen de binnengekomen aanvragen aan de hand van opgestelde criteria en brengen vervolgens een advies uit aan het college.

Het college kiest er bewust voor om de verdeling van het budget niet zelf ter hand te nemen. Ze vindt het belangrijk dat het initiatief in de samenleving ontstaat.

Welke criteria zijn van belang?

Een belangrijke voorwaarde om in aanmerking te komen voor een bijdrage uit het aanjaagbudget is dat een initiatief een bijdrage levert aan één of meer thema’s uit het College Uitvoeringsprogramma.

Het gaat hier onder meer om de volgende thema’s:

• creëren van meer werk;

• organiseren van een betrokken samenleving;

• realiseren van vitale wijken;

• organiseren van multifunctioneel gebruik van vastgoed;

• versterken van de aantrekkelijkheid van de binnenstad (levendige binnenstad);

• realiseren van een gastvrije en mooie noordelijke stadsentree (oftewel het transformatiegebied).

Andere belangrijke randvoorwaarden gaan over het leveren van een actieve bijdrage, het aanvragen van een eenmalige bijdrage, realiseren van voldoende draagvlak, onderzoeken van mogelijkheden tot cofinanciering. Daarnaast mag er geen sprake zijn van uitsluitend eigen belang en mag er geen strijdigheid zijn met lokaal beleid.

Aanmelden tot 16 maart 2017

Initiatieven voor dit jaar kunnen tot 16 maart 2017 ingediend worden. De voorstellen gaan dan ter beoordeling en advisering naar de aanjaagcommissie. Zij brengen vervolgens advies uit aan het college. Het streven is om alle initiatiefnemers eind juli te informeren over de uitkomsten.

Meer informatie

Op www.meppel.nl/aanjaagbudget is een uitgebreide toelichting op het aanjaagbudget te vinden en welke criteria belangrijk zijn. Geïnteresseerden kunnen het aanmeldingsformulier invullen. Voor overige vragen over dit onderwerp kunt u ook bellen met de gemeente via 14 0522 of mailen naar postbus@meppel.nl

Tagged under:

© 0522.NL – .FM – .TV – .NU (2015)